nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07
สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 2018-05-19T10:28:33+00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายสภาเกษตรกร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายสภาเกษตรกร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิวัฒน์ นุ่มกำเนิด เครือข่ายเกษตรกรแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก เป็นผู้ให้ข้อมูลและพาชมสถานที่ * ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแขวงคลองสิบสอง [...]

9 October 2018|

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

28 May 2018|

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหาคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

28 May 2018|

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร นายสุทิน อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

28 May 2018|

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ปี 2561

28 May 2018|

ข่าวสารกิจกรรม

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตทุ่งครุ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รัตนโกสินทร์เขตปทุมธานีเขตจตุจักรกรุงเทพฯ - ) เป็นอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อจัดทำข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตรแผนผังและโครงการ เนินธุรกิจ / กิจกรรมต่างๆขององค์กรโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนการเพิ่มพูนสินค้าโดยการแปรรูปขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ SMEs [...]

12 September 2017|

ประกาศ

ประกาศทั้งหมด