กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร (กิจกรรมที่๑) ณ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหาคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา ร่วมโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร (กิจกรรมที่๑) ณ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2018-05-28T11:32:38+00:00 28 May 2018|