nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2018-05-19T10:29:11+00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายสภาเกษตรกร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายสภาเกษตรกร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิวัฒน์ นุ่มกำเนิด เครือข่ายเกษตรกรแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก เป็นผู้ให้ข้อมูลและพาชมสถานที่ * ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแขวงคลองสิบสอง [...]

9 October 2018|

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร (กิจกรรมที่๑) ณ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหาคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา ร่วมโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร (กิจกรรมที่๑) ณ [...]

28 May 2018|

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

28 May 2018|

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหาคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหาคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ธันยมัย นภรส ธนาพัชริสา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน แขวงบางปะกอก [...]

28 May 2018|