nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07

ประชุมร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด

นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากสหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และบทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 โดยมีสมาชิกเข้าประชุมจำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

4012 4014 4017

 

2018-06-21T16:11:32+00:00 12 September 2017|