nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมระเบียบวารการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

21032690_1545936845463172_6260330895444331127_n 21078444_1545936902129833_1178695109345023205_n

2018-06-21T16:11:07+00:00 12 September 2017|