nfc-bkk-slide-01
nfc-bkk-slide-02
nfc-bkk-slide-03
nfc-bkk-slide-04
nfc-bkk-slide-05
nfc-bkk-slide-06
nfc-bkk-slide-07

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตทุ่งครุ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รัตนโกสินทร์เขตปทุมธานีเขตจตุจักรกรุงเทพฯ – ) เป็นอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อจัดทำข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตรแผนผังและโครงการ เนินธุรกิจ / กิจกรรมต่างๆขององค์กรโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนการเพิ่มพูนสินค้าโดยการแปรรูปขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ SMEs ในขบวนการต่อไป

 

2018-05-19T10:11:15+00:00 12 September 2017|