มอบพันธุ์กล้าไม้ให้คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงท่าข้าม 2018-05-19T16:24:26+00:00

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดประชาบำรุง (ลูกวัว) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ขอรับสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ จ.ฉะเชิงเทรา และไปส่งมอบให้คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงท่าข้าม เพื่อนำไปปลูกบริเวณสาธารณะและรั้วรอบบ้าน โดยนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบต้นกล้า

3375 3372