วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร นายสุทิน อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร นายสุทิน อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรณีเกิดเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูงมากกว่าปกติ ส่งผลทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ประมาณ ๒๑,๐๐๐ ไร่ และมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนในครั้งนี้ประมาณ ๑,๑๐๐ ราย

2018-05-28T11:27:00+00:00 28 May 2018|