วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

2018-05-28T11:30:35+00:00 28 May 2018|