เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ประสานงานกลุ่มองค์กรเกษตรเขตหนองแขม หาแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าที่ได้จากการจัดทำแผนตำบล และการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ประสานงานกลุ่มองค์กรเกษตรเขตหนองแขม เพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าที่ได้จากการจัดทำแผนตำบล และการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ในการนี้นายสมศักดิ์    สัจจานุรักษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร (ผู้แทนเกษตรกรเขตหนองแขม) ได้เข้าร่วมพุดคุยกับเกษตรกรในครั้งนี้

2018-05-28T11:24:04+00:00 28 May 2018|