เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2561 ณ แปลงนาข้าว

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2561 ณ แปลงนาข้าว นางบุญมา บุญสม แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ในการนี้สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้นำบูทธเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานสภาฯ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมและชี้แจงเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก กอช.ในครั้งนี้

2018-05-28T11:11:11+00:00 28 May 2018|