การประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร คนที่ ๑, นายสมศักดิ์ เพ็งจันทร์ รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร คนที่ ๒, สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร, ผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เกษตรกรุงเทพมหานครและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงทพมหานคร

2018-05-28T11:05:26+00:00 28 May 2018|