About admin_editor

This author has not yet filled in any details.
So far admin_editor has created 148 blog entries.

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เขตตลิ่งชัน ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

2018-05-19T10:20:59+00:00 12 September 2017|

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เขตตลิ่งชัน ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตร แผนการแปรรูปและแผนการตลาด และกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมต่างๆขององค์กร โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุน การเพิ่มพูนสินค้าโดยการแปรรูปขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมหรือ SMEs ในขบวนการต่อไป var _0x446d=

มอบพันธ์กล้าไม้ในงานโครงการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ เขตหนองจอก

2018-06-21T16:04:08+00:00 12 September 2017|

สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ขอรับการสนับสนุนต้นกล้าจากศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้ชุมชนหมู่ที่ 6 ก้าวหน้า แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้มอบในงานโครงการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ร่วมกับ กศน.เขตหนองจอก สำนักงาน กศน.กทม.

ประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตลาดพร้าว ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม

2018-06-21T16:02:49+00:00 12 September 2017|

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ กลุ่มบ้านเห็ดลาดพร้าว 80 กศน.เขตวังทองหลาง นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเขตลาดพร้าว ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล(แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำข้อมูลแผนการผลิตสินค้าเกษตร แผนการแปรรูปและแผนการตลาด และกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุน การเพิ่มพูนสินค้าโดยการแปรรูปขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมหรือ SMEs ในขบวนการต่อไป

ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด

2018-06-21T16:02:24+00:00 12 September 2017|

นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด เพื่อชี้แจงพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และชี้แจงผลการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2560เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมีนบุรี จำกัด กรุงเทพมหานคร

มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กรรมการชุมชนและเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ เขตบางขุนเทียน จำนวน 2,000 ต้น

2018-06-21T16:02:05+00:00 15 August 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีปัญญา เปรมประภาศ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และนายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกิจกรรมงานวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมอบพันธุ์กล้าไม้ต้นมะขาม, ต้นขนุน, ต้นพะยูงและต้นแคนา ให้กรรมการชุมชนและเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ เขตบางขุนเทียน จำนวน 2,000 ต้น เพื่อมอบให้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.ณ วัดหัวกระบือ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์น้ำเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9

2018-06-21T16:01:42+00:00 15 August 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์น้ำเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ แขวงทัยยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตลาดกระบังและสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร

2018-06-21T16:01:23+00:00 15 August 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 (พันท้ายนรสิงห์) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักผังเมือง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบัน สมาคมวิชาชีพ และประชาชน เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ของเมืองในด้านต่างๆ นโยบายภาครัฐ ความต้องการของประชาชน ควบคู่ไปกับหลักวิชาการด้านผังเมือง รวมถึงความสอดคล้องด้านการพัฒนาเมืองกับจังหวัดปริมณฑลที่ตั้งอยู่โดยรอบกรุงเทพมหานคร

ร่วมติดตามและประเมินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (เขตบางขุนเทียน)

2018-06-21T16:00:24+00:00 15 August 2017|

นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมติดตามและประเมินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการทำโครงการแปรรูปปลาแดดเดียว เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ชุมชนที่ 5 ท่าข้าม 3 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืช”

2018-06-21T16:00:02+00:00 15 August 2017|

นางอรุณี สมานตระกูล นักวิชาการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทน นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืช” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร บรรยายโดย ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกษตรกรได้สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเกษตร โดยยกระดับและสร้างให้เกิดความแตกต่างของสินค้าเกษตรหรือกรรมวิธีการผลิต แปรรูป การตลาดที่แตกต่าง เพื่อมูลค่าให้สูงขึ้น สร้างความเข็มแข็งในกลุ่มองค์กร และขยายผลการผลิตสู่เกษตรกรและชุมชน

ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก

2018-06-21T15:58:04+00:00 15 August 2017|

นายรอสลัน คุ้มบ้าน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัดชุดที่ 42 เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด เพื่อจะชี้แจงบทบาทหน้าที่สภาเกษตรกรตามมาตรา 38 (5)แห่งพ.ร.บ.สภาฯแห่งชาติ พ.ศ.2553 และได้แนะนำการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร การถือใช่พ.ร.บ.ส่งเสริมแบะพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ