About webadmin

This author has not yet filled in any details.
So far webadmin has created 19 blog entries.

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าข้าม/แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

2018-05-28T11:01:41+00:00 28 May 2018|

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าข้าม/แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรณีที่ประสบภัยพิบัติน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงมากกว่าปกติ ไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์น้ำที่เลี้ยงในวงกว้าง ในการนี้สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จะรีบเร่งดำเนินการหารือพร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร “กัมปงในดงปรือ”

2018-05-28T10:58:38+00:00 28 May 2018|

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางอรุณี สมานตระกูล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร “กัมปงในดงปรือ” ขององค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

วันพุธ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร นายเดชา นุตาลัย นายสมร เผื่อนบิดา นายวิบูลชาญ จิตต์แก้ว สมาชิกสภาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

2018-05-28T10:56:12+00:00 28 May 2018|

วันพุธ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร นายเดชา นุตาลัย นายสมร เผื่อนบิดา นายวิบูลชาญ จิตต์แก้ว สมาชิกสภาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสามแยกท่าไข่ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องเกษตรกร แจกกล้าไม้ และประชาสัมพันธ์กองทุนเงินออมแห่งชาติ

เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ประสานงานศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา เเละ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี

2018-05-28T10:54:27+00:00 28 May 2018|

เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ประสานงานศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา เเละ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมนำพันธุ์กล้าไม้มอบให้กับเกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสามแยกท่าไข่ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง

2018-05-28T10:51:58+00:00 28 May 2018|

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ณ แปลงนาข้าว นายจรินทร์ พิมพุด แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

จัดประชุมกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

2018-05-28T10:49:34+00:00 28 May 2018|

เมื่อวันพุธ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดประชุมกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามและประสานงานในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร      

สมาชิกสภาเขตวังทองหลาง และสำนักงานสภาร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานระดับเขต ครั้งที่ 10 เขตวังทองหลาง

2018-06-21T11:56:27+00:00 13 January 2017|

นายประเสริฐ วงษ์สันต์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง และสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานระดับเขต ครั้งที่ 10 เขตวังทองหลาง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

สมาชิกสภาเขตสวนหลวงและสำนักงานสภาร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานระดับเขต ครั้งที่ 9 เขตสวนหลวง

2018-06-21T11:56:02+00:00 13 January 2017|

นางสาวสุภีร์ ศรีนาคร สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง และสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานระดับเขต ครั้งที่ 9 เขตสวนหลวง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร